Репортажи & Art


Лозенец - Beach Time

Настроение от едно безгрижно лято...
карта

видео
Валентин Иванов - sValio
facebook | youtube

музика
Moi Je Joue, Brigitte Bardot

място
Миденият плаж, Лозенец