Репортажи & Art


Час по екология

Представен от Surfrider Foundation
карта

Surfriders Foundation

Нашите приятели от SurfRider Foundation утре след обяд ще организират час по екология, по време на който ще запознаят всички участници в Сърф Сесия 2013 с опазването на морето и околната среда.
По време на заниманието ще се проведе игра и викторина с въпроси свързани със запазване чистотата на морето.


Време: 6.Сеп (Петък) след обяд, част от Сърф Сесия 2013

Място: ОХО Сърф Скул, Централен плаж, Лозенец