Домакински услуги


Електро услуги

Изграждане на ел.инсталации, пожароизвестителни инсталации, слаботокови инсталации, поддръжка и ремонт на офиси, магазини, заведения.

 

Тодор Сурчев

Тел. за контакт: +359 888 561 120, +359 888 561 100