Пристанище


Пристанище

Пристанището е охраняемо, има рампа за пускане във вода и изваждане на суша на лодки и плавателни съдове. Тарифата за пускане на лодка е 10 лв.

Телефон за контакт: +359 887 218 369                                            

Цената за престой и домуване на лодки при наличието на свободни места е:

1 месец - 240лв

3 месеца - 480лв

6 месеца - 680лв

1 година - 800лв

 

За малки лодки:

1 месец - 100лв