Репортажи & Art


LoVenets BACKSTAGE Теодора Данаилова

LoVenets, началото на една голяма страст...

Фотосесия на Теодора Данаилова за LoVenets

музика: Terranova

стайлинг: LoVenets

фотогравия: George Jotsov-Gogo

място: Мидения плаж, Лозенец

компилация: Gotoma Art