Репортажи & Art


Фотосесия !@#?!

Снимки Драгомир Матеев - ОХО, Лозенец
карта  | галерия

фотосесия от 

Драгомир Матеев

Сърф Сесия 2012 | facebook | Surf School OXO

На 6-ти Септември започва ежегодната сърф сесия тук в Лозенец. Предстоят дни изпънени със сърф, вятър и море.